Contributie

Het is mogelijk om gratis drie avonden mee te spelen om op deze manier kennis te maken met de sport en onze vereniging.

Contributie per half jaar

Senioren Recreanten

47,50

Senioren Competitie

80,00

Jeugd Recreanten

35,00

Jeugd Competitie

62,50
Overige kosten

Geen automatisch incasso

10,00per Seizoen

Bij tussentijds lid worden wordt het evenredige deel in rekening gebracht.
De hoogte van de contributies worden elk jaar vastgesteld bij de Algemene Ledenvergadering.